Tehosta henkilöstöjohtamista

Kunta-alan tarpeisiin suunniteltu HR-ohjelmistopalvelu, jonka avoin hinnoittelu mahdollistaa palvelun skaalautumisen käyttötarpeen mukaan – maksat vain toiminnallisuudesta, jota käytät.

Ei mitään monimutkaista - tarvitset vain selaimen ja nettiyhteyden.

FCG Elbit Oy - Tehosta henkilöstöjohtamista - HR-tiedot

HR-tiedot

Johtamisen perustan muodostaa kattava tieto organisaation henkilöstöstä

HR tiedot -osiossa hallitaan henkilöstön perustietoja, työsuhdetietoja, työkokemustietoja, koulutus- ja kurssitietoja sekä sertifikaatteja.

Perustason palvelussa pystytään tietojen ylläpidon lisäksi hyödyntämään monipuolisia vakioraportteja ja -tulosteita HR tietoihin liittyen. Laajan tason palvelussa pääkäyttäjä pystyy luomaan vakioraporttien lisäksi itse juuri sellaisia raportteja ja raporttipohjia, joita organisaatiossa tarvitaan sekä luomaan erilaisia tulostuspohjia HR-tiedoista. Oma-tason palvelussa pääkäyttäjä pystyy edellisten lisäksi hallinnoimaan myös mitä HR-tietoja palvelussa hallinoidaan.


FCG Elbit Oy - Tehosta henkilöstöjohtamista - Osaamisen arviointi ja hallinta

Osaamisen arviointi ja hallinta

Osaamisen johtamisen perustan muodostavat sekä yksilön että organisaation tunnistetut osaamistarpeet

KuntaHR:n avulla luot organisaatioosi yhtenäisen käsityksen siitä, mistä eri osa-alueista henkilöstön osaaminen koostuu, ja mitkä ovat ihmisten vahvuudet ja kehittymiskohteet. KuntaHR:n osaamisosiossa pystytään kaikilla palvelutasoilla tekemään osaamiskartoituksia sekä hyödyntämään näistä koostettuja vakioraportteja organisaatio-, yksikkö-, tiimi- ja yksilötasolta. Raportit auttavat tunnistamaan ja yksilöimään kehittämistarpeita sekä suunnittelemaan ja kohdentamaan kehittämistoimenpiteitä organisaation eri tasoille.

Perustason palvelussa osaamissisällöt ovat keskitetysti hallittuja kunta-alan osaamisia, joihin jokainen KuntaHR asiakas pystyy vaikuttamaan. Laajan tason sekä Oma -tason palvelussa organisaation pääkäyttäjä pystyy itse hallinnoimaan osaamissisältöjä juuri sellaisiksi, joita organisaatiossa tavitaan sekä luomaan vakioraporttien lisäksi itse juuri sellaisia raportteja ja raporttipohjia, joita organisaatiossa tarvitaan. Edellisten lisäksi Oma -tason palvelussa pääkäyttäjä pystyy myös hallinnoimaan mitä tietoja osaamisista halutaan palvelussa hallinnoida.


FCG Elbit Oy - Tehosta henkilöstöjohtamista - Esimies-alais –keskustelut

Esimies-alais –keskustelut

Esimies-alaiskeskustelut muodostavat keskeisen johtamislinkin organisaation ja yksilön välille

Muodolliset keskustelut eivät ole päivittäisen vuorovaikutuksen korvike, vaan niissä perehdytään työhön syvemmin ja laajemmin sekä tarkastellaan mennyttä ja tulevaa toimintaa pidemmällä aikajaksolla. Kokonaisuuden avulla saadaan organisaation tavoitteet henkilökohtaisiksi tavoitteiksi ja kehittymissuunnitelmiksi sekä pystytään seuraamaan pitkäjänteisesti asetettujen tavoitteiden toteutumista. Samalla pystytään dokumentoimaan kehityskeskustelut, tavoitteet ja suoritusarvioinnit sekä varhaisen tuen toimintamallin keskustelut yhteen paikkaan.

Esimies-alaiskeskusteluissa voidaan hyödyntää KuntaHR -palvelun vakiolomakkeistoa, mutta jokaisella palvelutasolla palveluun on mahdollista palvelun ylläpitäjän toimesta räätälöidä myös organisaatiokohtaisia lomakkeita. Laajan tason sekä Oma -tason palvelussa organisaation pääkäyttäjät voivat itse hallinnoida käytössä olevaa lomakkeistoa. Jokaisella palvelutasolla pystytään myös hyödyntämään monipuolista raportointia keskustelumääriin ja -sisältöihin liittyen.


FCG Elbit Oy - Tehosta henkilöstöjohtamista - Palvelun aktivointi

Palvelun aktivointi

Nopea ja helppo käyttöönotto

Palvelusopimuksen tekemisen jälkeen palvelu aktivoidaan teknisesti asiakkaan käyttöön sekä koulutetaan pääkäyttäjät palvelun käyttöön. Laajan tason sekä Oma-tason palvelussa pääkäyttäjät koulutetaan myös hallinnoimaan niitä moduleita, jotka organisaatiossa ollaan ottamassa käyttöön. Käyttöönoton aluksi voidaan työntekijöiden HR-tiedot tuoda kertasiirtona palveluun.


FCG Elbit Oy - Tehosta henkilöstöjohtamista - Lisämoduulit ja -palvelut

Lisämoduulit ja -palvelut

Laajenna käyttöä joustavasti tarpeesi mukaan

KuntaHR -palvelun kaikille tasoille on saatavissa joustavasti käyttöön erilaisia johtamista ja osaamisen kehittämistä tukevia lisämoduuleita sekä -palveluita.

Kurssien julkaisu ja kurssi-ilmoittautumisten hallinta

Palvelun avulla voidaan julkaista organisaation koulutustarjonta esim. intranet-sivustolle, ottaa vastaan ja käsitellä kurssi-ilmoittautumisia. Hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen työntekijän kurssitiedot päivittyvät HR-tiedot -osioon. Palvelun perustasolla käytössä on KuntaHR-palvelun keskitetty kurssiportaali. Laajan tason sekä Oma-tason palvelussa on mahdollista ottaa käyttöön organisaatiolle räätälöity kurssiportaali ja organisaation pääkäyttäjällä on mahdollisuus itse hallinnoida kurssimoduulia ja esim. ilmoittautumisista lähtevää viestintää.

HR-tietojen muutosten hyväksymisprosessit

HR-tietoja syntyy ja muuttuu työsuhteen eri vaiheissa eri puolilla organisaatiota osana henkilöstöjohtamisen prosesseja ja toimenpiteitä. Sähköisillä hyväksymisprosesseilla varmistetaan, että tieto säilyy ajantasaisena, päätöksenteko keskitettynä ja muutokset hallittuna. Perustason palvelussa käytetään KuntaHR vakioprosessia hyväksynnöissä. Laajan tason sekä Oma-tason palvelussa organisaation pääkäyttäjällä on itse mahdollisuus räätälöidä hyväksymisprosessit organisaation tarpeiden mukaisiksi.

Työvälineiden hallinta

KuntaHR-palvelussa voidaan ylläpitää tietoa myös siitä, millaisia työvälineitä, kulkuoikeuksia, käyttöoikeuksia ym. työntekijöillä on käytössään. Perustason palvelussa työvälineet ovat keskitetysti hallittuja, joihin jokainen KuntaHR asiakas pystyy vaikuttamaan. Laajan tason sekä Oma-tason palvelussa organisaation pääkäyttäjä pystyy itse määrittämään, mitä työvälineitä palvelun avulla halutaan hallinnoida.

AD-kirjautumisliittymä

Laajan tason sekä Oma-tason palvelussa on mahdollisuus toteuttaa liittymä organisaation AD-palveluun. Tällöin organisaation käyttäjät pystyvät kirjautumaan KuntaHR-palveluun samoilla tunnuksilla, joilla he kirjautuvat omille työasemilleen.

Import- ja Export -liittymät

KuntaHR -palveluun voidaan tuoda HR-tietoja muista järjestelmistä import-liittymän avulla ja vastaavasti myös KuntaHR:ssä olevia HR-tietoja voidaan viedä muihin järjestelmiin export-liittymän avulla.


Tilaa KuntaHR-uutiset

Ja pysyt mukana kunta-alan muutoksissa.

Joustava hinnoittelu skaalautuu
tarpeidesi mukaan

KuntaHR -palvelun käyttöönotossa on kolme eri tasovaihtoehtoa:
1) Perustaso, 2) Laaja -taso sekä 3) Oma -taso.

Eri tasot eroavat toisistaan siinä, miten paljon organisaationne pääkäyttäjät pystyvät hallinnoimaan palvelua sekä miten isolle käyttäjämäärälle tekninen ympäristö on tarkoitettu. Jokaisella näistä kolmesta tasosta voidaan joustavasti ottaa käyttöön myös lisäpalveluita.

KuntaHR -palvelun selkeä ja avoin kuukausipohjainen hinnoittelu on helppo budjetoida ja samalla hinnoittelumalli mahdollistaa palvelun skaalautumisen käyttötarpeen mukaan – maksat vain toiminnallisuudesta, jota käytät.

Hinnat ALV 0%

Perus

Alle 1500 työntekijää

259 € / kk

Tekninen aktivointi ja asennus 579 €
HR-tiedot
Osaamisen arviointi
Esimies-alais –keskustelut
200 € / kk Kurssien julkaisu ja ilmoittautumisten hallinta
200 € / kk Työsuhde- ja henkilötietojen hyväksymisprosessit
100 € / kk Työvälineiden hallinta
Ei saatavilla AD-kirjautumisliittymä
Ei saatavilla Import- ja Export -liittymät (kpl)
579 € Pääkäyttäjien koulutus
975 € / siirto Käyttäjien kertasiirto
1150 € / päivä Lisäkoulutukset ja ohjelmistosisällön rakentaminen

Laaja

Alle 7500 työntekijää

579 € / kk

Tekninen aktivointi ja asennus 975 €
HR-tiedot
Osaamisen arviointi
Esimies-alais –keskustelut

Suosituin valinta

200 € / kk Kurssien julkaisu ja ilmoittautumisten hallinta
200 € / kk Työsuhde- ja henkilötietojen hyväksymisprosessit
100 € / kk 200 € / Työvälineiden hallinta
100 € / kk AD-kirjautumisliittymä
100 € / kk Import- ja Export -liittymät (kpl)
1150 € Pääkäyttäjien koulutus
975 € / siirto Käyttäjien kertasiirto
1150 € / päivä Lisäkoulutukset ja ohjelmistosisällön rakentaminen

Oma

Käyttäjämäärältään rajoittamaton

997 € / kk

Tekninen aktivointi ja asennus 975 €
HR-tiedot
Osaamisen arviointi
Esimies-alais –keskustelut
300 € / kk Kurssien julkaisu ja ilmoittautumisten hallinta
300 € / kk Työsuhde- ja henkilötietojen hyväksymisprosessit
200 € / kk Työvälineiden hallinta
100 € / kk AD-kirjautumisliittymä
200 € / kk Import- ja Export -liittymät (kpl)
5600 € Pääkäyttäjien koulutus
975 € / siirto Käyttäjien kertasiirto
1150 € / päivä Lisäkoulutukset ja ohjelmistosisällön rakentaminen

Haluatko tietää lisää

Ota yhteyttä alta ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Kehitysjohtaja

Ville Jurkkala
020 761 4254
Javascript on pakollinen.

Tukipalvelu

020 761 4225
Javascript on pakollinen.

Asiakasportaali

Kirjatuminen portaaliin

Oulu

FCG Elbit Oy
Kiilakiventie 1
90250 OULU
020 761 4200

Helsinki

FCG Elbit Oy, Helsinki
Osmontie 34
00610 HELSINKI
020 761 4200

Toimitusjohtaja

Juho Toivonen
020 761 4250

Yhteys

p. 020 761 4200
s-posti: Javascript on pakollinen.

Seuraa...

Kerro muillekin...