Elbitin panostaa Kanta-palvelujen integroimiseen Elbit Kunto-järjestelmään
08.09.2014
Elbit Oy on solminut KanTa-palvelujen (sähköinen potilasarkisto ja eResepti) tuottamista koskevan
yhteistyösopimuksen Atostek Oy:n kanssa.

Yhteistyön myötä Elbit Kunto-järjestelmän yhteyteen tullaan kehittämään liittymät kansalliseen
potilasarkistoon sekä integroimaan Atostek Oy:n eRA-reseptiratkaisu Elbit Kuntoon.
eRA-reseptiratkaisun ja Elbit Kunnon integrointiprojekti tullaan toteuttamaan syksyn aikana ja
tekninen valmius integroidun ratkaisun käyttöönotolle on loppusyksystä. Käyttöönottoprojektien
aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon palveluntuottajan sisäisten (itseauditointi, ym) toimien
vaatima aika.

Potilasarkistoliittymien osalta toimimme kansallisten aikataulujen puitteissa.
Atostek Oy on tamperelainen, n. 40 henkilöä työllistävä ohjelmistotalo, joka tarjoaa vaativia
ohjelmisto- ja tietotekniikan asiantuntijapalveluja mm. lääketieteen ja terveydenhuollon toimijoille.
Atostek Oy on kehittänyt sähköisten reseptien käsittelyyn suunnitellun eRA-järjestelmän, joka on
STM:n kriteerien mukaisesti auditoitu, ja jonka Kela on hyväksynyt käyttöönotettavaksi. Kela on myös
hyväksynyt Atostek Oy:n välittäjäorganisaatioksi sähköisten lääkemääräysten käsittelyyn STM:n
auditoinnin perusteella.

Kehitysprojekti lähtee liikkeelle välittömästi ja tulemme järjestämään syksyn aikana
esittelytilaisuuksia, joissa käymme läpi demomielessä eRA- reseptiratkaisua sekä kerromme
sähköisen potilasarkistoliittymän kehitysprojektista aikatauluineen.
eReseptin osalta tämä yhteistyökokonaisuus tulee korvaamaan aikaisemman reseptiratkaisumme.

Lisätietoja: Elbit Oy, Vesa Tolppa, 0400 676189, vesa.tolppa@elbit.fi